Kartka z nieba z POWER=em”


Świąteczna atmosfera nastraja pozytywnie i sprawia, że stajemy się nie tylko weselsi, ale też bardziej kreatywni. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. W radosnym ferworze pracy panie Katarzyna Jaromin i Sabina Pilch postanowiły wraz z uczniami wysłać bardzo nietypowe kartki świąteczne. Wraz z uczniami klasy IIIc gimnazjum zrealizowały projekt pt. ”Kartka z nieba z POWER-em”. Uczniowie własnoręcznie przygotowali kartki świąteczne, umieścili w nich życzenia i krótki opis siebie w języku angielskim lub niemieckim. Kolejnym krokiem był zakup balonów wypełnionych helem. Każda kartka została przytwierdzona do balonu i opatrzona adresem szkoły i prośbę o odesłanie podobnych życzeń w razie odnalezienia tego niespotkanego pakunku. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia kolorowe balony w POWER-em zostały wypuszczone w świat. Wszyscy uczniowie z uśmiechem spoglądali w niebo i zastanawiali się dokąd doleci ich kartka i czy ktoś zechce na nią odpowiedzieć. Pełni nadziei czekamy na jakąś odpowiedź. Pomysł okazał się trafiony, uczniowie dobrze się bawili. W przyszłym roku z pewnością ponownie zaprosimy uczniów do „poczty balonowej”. 


Upowszechnianie rezultatów kursów językowych przez uczestników programu PO WER. 


W dniu 03.01.2019 r. niektórzy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jabłonce podzielili się z uczniami klas IV-VI swoimi wrażeniami z wyjazdów szkoleniowych w ramach programu PO WER. Koordynator projektu pani Sabina Pilch wyjaśniła, co to za program, jakie są jego cele, do jakich krajów wyjeżdżali stypendyści. Uczniowie zobaczyli zdjęcia z Anglii oraz Hiszpanii, poznali ciekawostki dotyczące niezwykłych miejsc i zabytków w Cambridge, Brighton, Londynie, Barcelonie i okolicach tych miast, a także usłyszeli, w jaki sposób nauczyciele zdobywali wiedzę z języka angielskiego i hiszpańskiego podczas kursów językowych. Uczestnicy programu PO WER, opowiadając z pasją o swoich wyjazdach szkoleniowych, pokazali, że były one wspaniałą przygodą, dzięki której mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, poznać nowych ludzi z różnych krajów, nawiązać z nimi kontakty. Udowodnili też, że warto się uczyć języków, bowiem zdobyta wiedza i umiejętności procentują w życiu. Te wyjazdy to nie tylko nauka, ale też miłe spędzanie czasu, wędrówki, zwiedzanie fascynujących miejsc. Dzieci okazały się jak zwykle wdzięcznymi słuchaczami, spontanicznie reagowały na opowieści nauczycieli i nagradzały ich prezentacje brawami. Druga grupa stypendystów miała okazję tego dnia zmierzyć się z uczniami klas VII, VIII i III gimnazjum w quizach językowych przygotowanych przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin. Uczniowie i nauczyciele pracowali w parach, quizy sprawdzały ich wiedzę z języka angielskiego. Rywalizacja była niezwykle zacięta, poszczególne quziy wygrywali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Pani Katarzyna Jaromin przypomniała jakie są cele projektu PO WER, oraz dokąd wyjeżdżali nauczyciele, natomiast pani Bogusława Palenik podzieliła się wrażeniami z wyjazdu do Anglii, przyznając, że nauka języków obcych jest bardzo ważna i poszerza horyzonty.PODRÓŻOWAĆ TO ROZWIJAĆ SIĘ ...

Kolejne zagraniczne wyjazdy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Jabłonce na  szkolenia językowe w ramach programu PO WER


W dniach od 02.07 do 17.08.2018 kolejni nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, dzięki realizowanemu od września 2017 roku programowi PO WER, wzięli udział w wyjazdach szkoleniowych w ramach Europejskiej Ścieżki Kształcenia. Projekt został napisany przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin, które prowadziły szkolenia dotyczące programu PO WER, nawiązywały kontakty ze szkołami językowymi, wspierały nauczycieli podczas organizowania wyjazdów, koordynowały i monitorowały wszelkie działania.  

Pozyskane przez koordynatorki środki unijne umożliwiły wakacyjną mobilność kilkunastu uczestników projektu, którzy zdobywali lub doskonalili umiejętności językowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Austrii. Jedna osoba brała udział w kursie metodycznym z języka niemieckiego wzbogacającym warsztat pracy i podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Natomiast pozostali uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego i hiszpańskiego o różnych stopniach zaawansowania, prowadzonych przez profesjonalistów z zastosowaniem ciekawych metod aktywizujących. W trakcie kursu uczestnicy przystępowali do testów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności, a po jego zakończeniu otrzymali certyfikaty potwierdzające kompetencje językowe w zależności od poziomu zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Ważnym aspektem podnoszącym wartość udziału w szkoleniach było to, że odbywały się one w krajach, gdzie doskonalony język obcy jest językiem ojczystym. Każdy nauczyciel stykał się z nim nie tylko podczas zajęć, lecz także w codziennych sytuacjach, w kontaktach z rodzimymi użytkownikami, co również wpływało na efektywność kształcenia oraz mobilizowało do intensywnej pracy. Przebywanie wśród osób mówiących tylko danym językiem, konieczność ciągłego posługiwania się nim podczas zajęć sprawiała, że uczestnicy kursu pokonywali bariery językowe, korzystali z możliwości wypowiadania się na różne tematy, chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących umiejętności komunikacyjne. Taki kurs to niezwykłe doświadczenie dla tych, którzy uczyli się języka przez kilka lub kilkanaście lat edukacji w Polsce, a wyjazd dał im możliwość rozwinięcia skrzydeł, nawiązania kontaktów z osobami z wielu krajów oraz udoskonalenia zdolności płynnego posługiwania się tym językiem. To także wspaniała przygoda dla osób, które nie miały styczności z językiem angielskim, czy hiszpańskim, a kurs pozwolił im odkryć własne możliwości lingwistyczne i zainspirował do dalszego kształcenia. Oprócz tego zajęcia stały się dla wszystkich świetną motywacją do wszechstronnego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.

Udział w szkoleniach pozwolił nauczycielom nie tylko na zdobycie czy udoskonalenie kompetencji językowych, ale też na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, poznanie mentalności, kultury, sposobów postrzegania świata przez inne narodowości. Umożliwił również poszerzenie wiedzy na temat miejscowości i kraju, w którym odbywał się kurs oraz stanowił świetną lekcję tolerancji, współpracy, poszanowania dla odmiennej tradycji i kultury. Nauczyciele będą mogli dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, wrażliwością na świat i drugiego człowieka czy szacunkiem dla odmienności kulturowej i etnicznej ze swoimi uczniami podczas procesu dydaktycznego i wychowawczego w nowym roku szkolnym. Dzieląc się doświadczeniami związanymi z poszerzaniem swoich horyzontów poza granicami naszego kraju, z pewnością zachęcą innych nauczycieli oraz uczniów do podejmowania podobnych wyzwań.

Opracowała Jolanta Szczęśniak-Basisty


Ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.

Grant programu POWER zdobyty!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jabłonce  będą doskonalić swój warsztat pracy za granicą. 

Niezwykle miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jabłonce zdobyła grant w wysokości ponad 320 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadprogramowa Mobilność Kadry Edukacyjnej. Kilkumiesięczne wysiłki naszych nauczycielek Sabiny Pilch i Katarzyny Jaromin związane z opracowaniem, napisaniem wniosku i zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji przyniosły zamierzone owoce.

Projekt został złożony w styczniu 2017 roku, a niedawno Szkoła podpisała Umowę Finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Na mocy tego dokumenty Szkoła rozpoczyna realizację projektu. Najbliższy rok kalendarzowy i szkolny to przede wszystkim praca i trud włożony w koordynowanie projektu. Tego wyzwania podjęły się panie mgr Sabina Pilch i mgr Katarzyna Jaromin działając we współpracy z dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym.

Wynikające z projektu założenia będą realizowane w ramach Ponadprogramowej Mobilności Kadry Edukacyjnej w obszarze edukacji szkolnej. Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego i będzie obejmował okres od 30 września 2017 do 29 września 2019 roku. W tym czasie nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce będą brali udział w różnorodnych kursach językowych i szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i  dokształcanie się poza granicami Polski. Nauczyciele będą się kształcić w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie: TIK, pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo, a także poszerzą swoje horyzonty i wzmocnią motywację do bardziej efektywnej pracy.

Pierwsze wyjazdy odbędą się już w listopadzie tego roku. Dwie nasze anglistki wyjadą na Maltę i skorzystają ze szkoleń metodycznych.

Dzięki temu projektowi nasza placówka zyska wiele cennych doświadczeń i z pewnością będzie stanowiła bardziej atrakcyjne środowisko do zdybywania wiedzy dla naszych uczniów. Poprzez wyjazdy zagraniczne nauczycieli nawiążemy nowe znajomości poza granicami, co z pewnością zaowocuje nowymi międzynarodowymi współpracami szkół i licznymi projektami w ramach eTwinning. Mamy również nadzieję na bliższą współpracę z zagranicznymi placówkami celem podjęcia wyzwania napisania i zrealizowania projektu w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne.