REGULAMINY SZKOLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK SZKOLNYCH