SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce

DYREKTOR - mgr Ewa Machaj

WICEDYREKTOR - mgr Katarzyna Duduś


Statut Szkoły
Misja i wizja Szkoły
Patron Szkoły